Memo Jeugdraad gemeenteraadsverkiezingen

Ook voor de jeugd zijn de gemeenteraadsverkiezingen belangrijk. Reeds in januari werden alle jeugdverenigingen betrokken bij het ‘debattle’ spel. Hier werd de rol van de gemeenteraad toegelicht en konden de jeugdraadsleden eerste ideeën aanbrengen voor het beleid van onze gemeente. Nadien werd er door de vertegenwoordigers een enquête gehouden bij de jongeren en op een bijzondere vergadering werden deze antwoorden verzameld. De jeugdraad is hiermee aan de slag gegaan. De antwoorden werden omgezet in aandachtspunten en ingedeeld in 4 categorieën: cultuur, infrastructuur, mobiliteit en veiligheid en ondersteuning van het jeugdwerk. In deze brief lichten wij deze graag even toe.

Lees hier de brief