Werking

De jeugdverenigingen in Kortessem zijn erg actief.

De jeugdraad is een gemeentelijk adviesorgaan die adviezen uitbrengt over het jeugdbeleid aan het gemeentebestuur. Hierin zetelen alle jeugdverenigingen van Kortessem, enkele deskundigen die beroepsmatig met jeugd te maken hebben en alle geïnteresseerde jongeren die actief willen meewerken aan een goed jeugdbeleid.

We geven advies over thema’s die te maken hebben met de jeugd in Kortessem. En dit is wel meer dan je denkt! Ook zijn wij de spreekbuis voor de jeugdverenigingen, werken we samen met de Uit-dienst en proberen we waar mogelijk de jeugdverenigingen te ondersteunen.

In de jeugdraad zijn alle jeugdverenigingen van Kortessem vertegenwoordigd: Jongenschiro Sint-Pieter (Kortessem), meisjesChiro Okapi uit (Kortessem) , chiro ‘Troot’ (Vliermaalroot), KZJ Zammelen (Zammelen), Chiro Spratike (Guigoven-Vliermaal), Kinderkoor Arsis, de Muziekfabriek en Pjadskop productions. Ook zijn er enkele geëngageerde jongeren in het jeugdwerk. Verder is de schepen van Jeugd ook aanwezig en zijn er ook nog enkele adviserende leden.

In Kortessem is er een rijke traditie aan jeugdwerking. De jeugdverenigingen vormen het kloppend hart en zijn ook vertegenwoordigd in de deeldorpen. Enerzijds vormen zij een belangrijk doelpubliek aangezien er meer dan 400 Kortessemse kinderen zijn aangesloten bij een jeugdvereniging. Anderzijds zijn zij ook de vinger aan de pols voor de jongeren in Kortessem.

Wij kunnen als jeugdraad een advies geven over thema’s gerelateerd aan kinderen en jongeren. Het gemeentebestuur vraagt ons ook soms om advies. Deze adviezen worden gebruikt om het meerjarenplan vorm te geven of om in te spelen op actuele doelstellingen. Zo kwamen thema’s als het speelweefsel, het Hemelspark, de geluidsnormen, het gebruikersreglement … aan bod.

Wij proberen de jeugdverenigingen ook zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Hier is het subsidiereglement voor jeugdwerking een belangrijke pijler. Zo kunnen we de financiële middelen die bestemd zijn voor jeugdbeleid efficiënt aanwenden. Maar ook zijn we het platform voor de logistieke ondersteuning die het gemeentebestuur kan bieden. Denk maar aan bv. het transport naar de kampplaatsen tijdens het bivak van de jeugdverenigingen. Of het bijspringen bij infrastructurele vragen van de verenigingen. Het gemeentebestuur is een echte partner.

De speelpleinwerking tijdens de zomermaanden wordt georganiseerd door de uit-dienst. Net zoals de vele workshops en filmnamiddagen die Uit in Kortessem aan biedt. Daarnaast zorgen ook de jeugdverenigingen voor allerhande activiteiten. De jeugdfuiven zijn daar een belangrijk deel van. Maar ook zijn er nog andere evenementen zoals bv. een fakkeltocht of sensibiliseringscampagnes rond alcohol en gehoorschade. Samen met de jeugdverenigingen proberen we ook enkele activiteiten te organiseren. Zo was er dit jaar een tapcursus. Maar de grootste activiteit van de laatste jaren is de Sinterklaasactiviteit.

We kunnen rekenen op de ondersteuning van de jeugdconsulente Caroline Vos die samen met de uit-dienst zorgt voor de ondersteuning. De jeugdraad heeft een kernbestuur met Kristof Konings (ondervoorzitter), Lize Vrancken (secretaris) en Vincent Punie (penningmeester) die hun steentje bijdrage. Maar de jongeren uit de jeugdverenigingen vormen natuurlijk de echter kern. Dankzij deze gemotiveerde leiders en leidsters hebben we een Kortessem een goede jeugdwerking.

We werken dit jaar aan ‘Kortessem fuift’. We vinden het belangrijk dat jongeren dicht bij huis op stap kunnen gaan. Daarom willen we de jeugdfuiven optimaal ondersteunen in de organisatie. Maar ook de jongeren uit Kortessem overtuigen om in eigen dorp uit te gaan. Je goed amuseren kan ook veilig en dicht bij huis.

En dan zijn er natuurlijk ook de startdagen van de verschillende jeugdverenigingen. Ga zeker eens proeven van de jongerenwerking in je dorp. Instappen kan al vanaf het eerste studiejaar. Laat je onderdompelen in de jeugdvereniging… dan voel je het kriebelen!